Buscar

- INSALUD. Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut.

USRL: http://www.ingesa.msssi.gob.es/organizacion/ceutaMelilla/ceuta/dirTerritorial/pdf/catalogo.pdf

 

-CAT SALUT:  Servei Català de la Salut.

USRL: http://catsalut.gencat.cat/es/ciutadania/serveis-atencio-salut/quins-serveis-ofereix-catsalut/prestacions-complementaries/prestacions-ortoprotetiques/

 

-MUFACE. USRL:

http://www.muface.es/sites/default/files/OM_APU-2245-2005_prestaciones-ortoprotesicas.pdf

 

-ISFAS. USRL:

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/30/pdfs/BOE-A-2009-21126.pdf

 

-SACYL. USRL:

http://www.hedasa.com/sites/default/files/archivos/material_ortoprotesico_sacyl.pdf


PayPal

Buscar

Carrito  

producto (vacío)